Manifestationer för att #räddaLSS

Rädda LSS

2017-12-03

Idag på den Internationella Funktionshinderdagen 3 december 2017 genomfördes manifestationer för LSS och personlig assistans på 21 platser i landet. Lika Unikas ordförande Maria Johansson talade på Stora Torg i Halmstad.

I talet lyfte hon fram LSS-reformens betydelse för människor konkret i vardagen.

''Det handlar om att kunna byta gardiner till advent eller kanske få för sig att baka lussekatter redan i augusti, rätten att kunna göra resor i jobbet och att inte behöva be sina barn läsa posten eller ta hand om veckoinköpen.''

Eller, fortsatte Maria, det handlar om ''att fortsätta vakna bredvid den man älskar, istället för med en person man själv inte valt att dela vardagen med på andra sidan väggen på institutionen.''

Maria Johansson kommenterade också regeringens förslag nyligen om förändringar av LSS: ''Vågar vi se en ljusning? Regeringen drog för några veckor sedan i nödbromsen för några. Men för att återställa reformen krävs mer, mycket mer.''
Talet avslutades med orden:

''Därför får debatten inte tystna.
Den får inte ta paus över valet.
Människors liv tar inte paus.

Det handlar om mänskliga rättigheter.
Det handlar om rätten att vara den man är.
Det handlar om vilket samhälle vi vill ha.''

Norra Bantorget i Stockholm fylldes efter lunchtid med människor som samlades under parollen ''Assistans är frihet - Rädda LSS''. Manifestationen innehöll en rad tal och underhållning av bland annat proggbandet Gudibrallan. Lika Unika företräddes under mötet av Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuroförbundet.

''Vi och våra anhöriga ska inte tvingas leva våra liv på nåder och förvägras att få vara fullvärdiga samhällsmedborgare'', markerade Lise Lidbäck i talet och underströk att den som drar ner på LSS-reformen blir svaret skyldig. ''Hur kan det vara lönsamt att avveckla 100 000 jobb som ger människor möjlighet att arbeta och studera, familjer att leva som andra familjer och enskilda att få en värdig livssituation med eget inflytande och självbestämmande."

''Ge alla människor rätten till ett värdigt liv i självbestämmande! Vi är alla Lika Unika'' avslutade Lise Lidbäck sitt tal.

Fler företrädare från Lika Unikas styrelse talade på Norra Bantorget. Maria Persdotter, förbundsordförande för RBU inledde manifestationen med ett tal. Klas Nelfelt, Förbundet Sveriges Dövblinda, uppmanade i sitt tal statsminister Löfven att ompröva politiken mot assistansen och i stället gå i opposition mot sig själv. Bland övriga på talarlistan vid Norra Bantorget fanns tre partiledare: Ebba Busch Thor, (Kd), Jan Björklund (L) och Jonas Sjöstedt, (V).

Läs hela Maria Johanssons tal i Halmstad: