Bryt tystnadskulturen!

2017-11-22

Lika Unikas styrelse har vid sammanträde idag diskuterat den fråga som nu dominerar samhällsdebatten. Vi ser #Metoo-rörelsen som ytterst angelägen, inte minst för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning som ofta utsätts för övergrepp men i stället för kraftfulla reaktioner möts av tystnad och avsexualisering.

Vårt uppdrag att arbeta för förändring av samhället där mänskliga rättigheter ska gälla alla ställer hårda krav på företrädare på alla nivåer i våra organisationer. Det handlar om att leva som vi lär, om att reagera och agera och bidra till att sexuella övergrepp uppmärksammas och att tystnadskulturen bryts.

Lika Unikas arbete för mänskliga rättigheter i samhället bygger på en grundläggande värdering om allas lika värde. Det gäller alla; kvinnor och män, flickor och pojkar. Det innebär också att vi själva som organisationer aldrig kommer att acceptera kränkningar eller sexuella trakasserier och övergrepp.

Stockholm 2017-11-22

Lika Unikas styrelse genom

Maria Johansson
Ordförande för Lika Unika


Medlemsförbund:
-Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
-Hörselskadades Riksförbund (HRF)
-Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
-Neuroförbundet
-Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
-Synskadades Riksförbund (SRF)