Idag måste regeringen ge besked om åtgärder för att #RäddaLSS!

assfrihet

2017-11-14

- När regeringens Funktionshindersdelegation har möte idag förväntar jag mig besked om vad regeringen och Åsa Regnér tänker ta för initiativ för att stoppa assistanskrisen som nu drabbar många människor.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson inför eftermiddagens möte med regeringen och Funktionshindersdelegationen. Inför mötet har Lika Unika frågat ansvarigt statsråd Åsa Regnér om vilka initiativ regeringen tänker ta med anledning av Försäkringskassans skrivelse.

Funktionshinderrörelsen har gemensamt försökt uppmärksamma regeringen på det omfattande hot mot personlig assistans som nu riskerar att bli ett hårt slag mot mångas livssituation. Maria Johansson hoppas att regeringen har tagit till sig av kritiken och vaknat efter de många enskilda som i medier har berättat om hur de drabbas av försämringar.

- Den ordväxling mellan myndigheter som nu pågår om Försäkringskassans tolkning av en dom är häpnadsväckande och måste ersättas av politiska förslag som leder till att intentionerna i LSS gäller och till att behoven får styra, säger Maria Johansson.

- På förmiddagen deltog jag i en sittstrejk för rätten till personlig assistans i Farsta. Där har indragen assistans gjort det omöjligt för Nora Eklöv att jobba. Min förhoppning är att Nora och andra i liknande situation som nu är oroliga kan få raka besked av regeringen, avslutar Maria Johansson.


Läs Lika Unikas fråga till Åsa Regnér inför dagens möte med funktionshinderdelegationen