Skärpningen av diskrimineringslagen en signal att otillgänglighet inte accepteras.

2017-11-08

- Riksdagens beslut är något jag tar emot med glädje. Efter så lång kamp för att bristande tillgänglighet ska kunna klassas som diskriminering är dagens beslut att ta bort undantagen efterlängtat och ytterligare ett steg mot ett tillgängligt samhälle!

Så kommenterar Lika Unikas ordförande Maria Johansson beslutet i riksdagen att godkänna regeringens proposition ''Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet'' (Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU3)

Med beslutet skärps diskrimineringslagen så att företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda också kan prövas om någon med funktionsnedsättning har diskriminerats på grund av deras bristande tillgänglighet.

- Självklart ska den som inte lever upp till tillgänglighetskrav, och därmed diskriminerar, kunna ställas till svars, säger Maria Johansson och fortsätter:

- Skärpningen av lagen ger en viktig signal om att samhället inte accepterar otillgänglighet. Vi behöver en annan politisk medvetenhet och debatt om vad otillgänglighet leder till och vad tillgänglighet bidrar till. Framför allt måste vi sluta upprepa fel som leder till utestängning, vare sig det handlar om tillgänglig information, tillgänglig kommunikation, tillgänglig fysisk miljö eller avsaknad av personlig service. Vi måste helt enkelt börja göra rätt från början och utgå från människors förutsättningar och rätt till delaktighet, säger Maria Johansson.

Maria Johansson har inget att invända mot riksdagens tillkännagivande till regeringen att lagförändringen bör utvärderas. Dock betonar hon formuleringen i beslutet att det måste göras om hur lagstiftningen faller ut såväl för de berörda företagen som för de personer lagstiftningen syftar till att skydda.

- Jag vill inte se en utvärdering där enbart företagens perspektiv tas upp i en utvärdering. Det här handlar om våra möjligheter att delta i samhället på lika villkor som andra. De mänskliga rättigheterna ska inte sättas på undantag för att man tror att det kostar. Tillgänglighet är lönsamt för hela samhället, avslutar Maria Johansson.