STOPP! Tusentals människors liv slås sönder!

2017-11-06

''Den samlade funktionshinderrörelsen har tillsatt en skuggutredning till den LSS-utredning regeringen tillsatte för drygt ett år sedan. Regeringens, Försäkringskassans och förvaltningsdomstolarnas attacker mot LSS har gjort det helt nödvändigt att vi agerar gemensamt. Nu uppmanar vi alla att agera för att få regeringen att använda sin makt till att värna den frihetsreform som LSS och personlig assistans innebär.''

Det skriver Lika Unika tillsammans med Funktionsrätt Sverige, DHR och Nätverket unga för tillgänglighet på Dagens Samhälles debattsidor. Den samlade funktionshinderrörelsen har en rad krav på regeringen:

''För att återta kontrollen över en rämnande reform måste regeringen:

* Samtala med de riksdagspartier som är positiva till att återupprätta LSS intentioner om en lagändring.

* Presentera en plan för en snabb lagändring som omöjliggör sådana tolkningar som Högsta Förvaltningsdomstolen gjort och som strider mot LSS förarbeten.

* Meddela Försäkringskassan att lagens intentioner ska tas på allvar och att behoven ska styra. Besparingar får inte göras på ett sätt som inskränker rätten för människor i LSS personkretsar att få stöd och service.

* Skriva om direktiven till LSS-utredningen så att fokus handlar om att återupprätta lagen och inte enögt på att sänka kostnader. Stå upp för rätten att leva som andra, i enlighet med LSS intentioner.