''På lika villkor'' ger olika villkor - Även i framtiden.

pressbild hjalpmedel

2017-10-26

- Lika Unika välkomnar några av förslagen, exempelvis att fritidshjälpmedel ska utredas vidare. Det är en öppning för angelägna reformer som betyder mycket för våra medlemsgrupper. Sammantaget är dock förslagen i utredningen helt otillräckliga. Regeringen måste leva upp till den egna regeringsdeklarationen från 2014 om ett nationellt regelverk på hjälpmedelsområdet som ger lika villkor och regler över hela landet.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till det remissvar som federationen lämnar till Socialdepartementet om hjälpmedelsutredningen ''På lika villkor'' (SOU 2017:43). I detta lyfter Lika Unika fram att hjälpmedel är en fråga om rättigheter där FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste vara utgångspunkt.

Lika Unika framhåller att det idag finns oacceptabla skillnader mellan olika delar av landet när det gäller riktlinjer, regler och avgifter. Det lovade regeringen att man skulle göra något åt i sin regeringsförklaring när man tillträdde 2014.

- Fungerande hjälpmedel är en grundförutsättning för att kunna vara delaktig i samhället, för att kunna förflytta sig och för att kunna kommunicera, exempelvis genom teckenspråk. Vi saknar den synen som utgångspunkt för utredningen och därför har man inte lagt fram tillräckligt skarpa förslag. Det handlar bland annat om att stoppa en utveckling där avgifter ökar för den enskilde och samhällets ansvar i motsvarande mån minskar, säger Maria Johansson.

Lika Unika företräddes i utredningen av Maria Persdotter, förbundsordförande för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU.

- Jag har bidragit med ett barnperspektiv i utredningen som har varit nödvändigt att föra in. Det är bra att utredningen tagit ett brett grepp om frågorna men jag är samtidigt besviken på att man inte är offensivare i de konkreta förslagen. Det handlar bland annat om att reglerna för dubbelförskrivning av hjälpmedel varierar över landet. Här måste man ta hänsyn till människors behov som ibland kan vara att få dubbla hjälpmedel och där har utredningen inte något förslag, säger Maria Persdotter.

Lika Unika är kritisk mot att hjälpmedelsutredningen utgår från ett alltför starkt patient- och vårdfokus. I stället menar man att hjälpmedel är en så viktig del av många människors liv och vardag att det måste ses som en fråga om rättigheter.

- Utredningen borde ha lagt fram förslag om en rättighetslag för hjälpmedel som innebär att beslut kan överklagas. Vi hade också förväntningar på nationella riktlinjer och regelverk som ger större jämlikhet. Hjälpmedel är en förutsättning för delaktighet och därför måste rättighetsperspektivet vara det man utgår från, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuroförbundet.

I utredningen görs en analys av de negativa effekter som fritt val på hjälpmedelsområdet har orsakat. När det samtidigt har funnits vårdvalsystem på hjälpmedelsområdet i landstingen har legitimerad personal fått en dubbelroll där de är både förskrivare och försäljare av hjälpmedel, exempelvis inom hörselområdet.

- Jag välkomnar många av förslagen i utredningen men de löser tyvärr inte de problem som olika stuprör och samordningsbrister skapar. Jag är också besviken på att utredaren inte har lagt skarpa förslag som hindrar landstingen att fortsätta med ''fritt val'' av hjälpmedel. Det är ett system som har fått oacceptabla effekter inom exempelvis hörselområdet, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund.

Bild ovan: Övre rad. Maria Persdotter, RBU, Mattias Lundekvam, HRF (Foto: Peter Knutson/HRF) Lise Lidbäck, Neuroförbundet, Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia) Maria Johansson, Lika Unika