Lika Unika i uppmaning till regeringen på FN-dagen: Lev upp till devisen i Agenda 2030 att ingen ska lämnas utanför!

FNbild

2017-10-24

- FNs mål i Agenda 2030 ger möjligheter att stärka våra rättigheter när arbetet får ett tydligt funktionshinderperspektiv. Jag välkomnar därför att regeringen och Ardalan Shekarabi har visat en vilja till dialog med oss om detta. Vi ser fram emot en inbjudan till samtal med regeringen.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson med anledning av FN-dagen idag, den 24 oktober. En dag då det är självklart att uppmärksamma Agenda 2030, den deklaration med mål och delmål som FNs generalförsamling beslutade om år 2015.

- Det handlar om 17 mål och 169 delmål som berör människor konkret. Det handlar om bland annat likvärdig utbildning, full sysselsättning, minskad ojämlikhet och om att uppnå jämställdhet och förverkliga egenmakt för alla kvinnor och flickor. Där måste alla länder, också Sverige, ha ett tydligt rättighetsfokus och inkludera personer med funktionsnedsättning, framhåller Maria Johansson.

Lika Unika har tidigare framfört kritik mot att den svenska regeringen inte har berört personer med funktionsnedsättning tillräckligt i arbetet med Agenda 2030. Vid Funktionshinderdelegationens möte i oktober välkomnade dock statsrådet Shekarabi en dialog med funktionshinderrörelsen om det fortsatta arbetet. Nu förväntar sig Maria Johansson en vändning i rätt riktning.

- Vi arbetar varje dag för att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli verklighet. Här kan Agenda 2030-arbetet om det används på rätt sätt ge en skjuts framåt. Därför tar vi tillfället att på FN-dagen sända en uppmaning till regeringen om att leva upp till devisen i agendan att ingen ska lämnas utanför. Det kräver att man på allvar börjar inkludera personer med funktionsnedsättning i arbetet, avslutar Maria Johansson.