Regeringen måste ta reaktionerna från Europarådet på allvar!

Nils Muinieks

2017-10-09

- Jag välkomnar att Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter ger sitt stöd till funktionshinderrörelsens kamp för att rädda personlig assistans i Sverige för människor som behöver den.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till Europarådets synpunkter som nu har publicerats. Det var i förra veckan som kommissionären för mänskliga rättigheter Nils Muiznieks besökte Stockholm och Malmö. I kommentarer på hemsidan finns Europarådets reaktioner på hur det står till med mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige.

Europarådet oroas bland annat över att allt färre får rätt till assistans. Det är angeläget att granska detta också utifrån hur det påverkar människors tillgång till utbildning och jobb, skriver man. Maria Johansson uppmanar regeringen att ta Europarådets synpunkter på stort allvar.

- Reaktionerna från Europarådet måste leda till en omläggning av besparingspolitiken och till förbättringar. Sedan regeringen tillträdde har över 1000 barn och vuxna förlorat sin statliga assistansersättning. Bara drygt en av tio som ansöker om personlig assistans för första gången, varav många är barn, får den beviljad. Regeringen föreslår inga förbättringar i budgetpropositionen trots satsningar på över 40 miljarder vilket är skandalöst, säger Maria Johansson.

I rapporten på hemsidan välkomnar Europarådet den proposition som regeringen har lagt till riksdagen om att ta bort de undantag i diskrimineringslagens regler om bristande tillgänglighet som gäller för företag med färre än 10 anställda.

- Jag hoppas att signalen från Europarådet når fram till arbetsmarknadsutskottet i riksdagen om hur viktigt det är att få bort undantagen. Det lär nog finnas en majoritet för förslaget men de oppositionspartier som föreslår avslag har all anledning att uppmärksamma Europarådets positiva kommentar, avslutar Maria Johansson.