Tre punkter för att stärka skyddet mot diskriminering

2017-10-06

I ett debattinlägg publicerat av Dagens Juridik skriver Lika Unikas ordförande Maria Johansson idag tillsammans med Alem Bennett, ordförande Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, Jamie Bolling, verksamhetsledare Independent Living Institute, Johan Ekblad, verksamhetschef Malmö mot Diskriminering, Magnus Kolsjö, tf förbundsordförande RFSL, Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige

Debattörerna föreslår bland annat följande insatser:

1. Öka ansvaret för att motverka diskriminering hos dem som har makt att diskriminera: Vi anser att statliga och lokala myndigheter ska ha ett bredare juridiskt ansvar att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering.

2. Ge enskilda bättre tillgång till effektiva rättsmedel: Risken att bli ansvarig för stora rättegångskostnader avskräcker många från att driva sin sak rättsligt. Därför behöver regeringen se över systemet för rättegångskostnader i mål som i huvudsak rör mänskliga fri- och rättigheter, och särskilt diskrimineringsmål.

3. Skapa bättre förutsättningar för att utveckla rättspraxis: Det civila samhället är genom sitt nära samarbete med de grupper och individer som utsätts för diskriminering en viktig drivkraft för att strategiskt påverka utvecklingen av rättspraxis.