Grattis på tvåårsdagen, Agenda 2030!

globala-malen-logo-och-ikoner-e1480341226255

2017-09-25

- Vi sänder många varma gratulationer på tvåårsdagen och hyllar Agenda 2030. Med målen fullt ut genomförda får vi en bättre värld med större delaktighet, inte minst för personer med funktionsnedsättning. Tyvärr krävs det mycket mer om samma varma hurrarop ska kunna utbringas för det svenska arbetet.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson på dagen då Agenda 2030 fyller två år. En internationell funktionshinderrörelse jublade över beslutet i FNs generalförsamling den 25 september 2015 och att FNs mål hade fått ett tydligt funktionshinderperspektiv. I både deklarationen och i mål, bland annat om arbete och utbildning, blev det konkret att världens stater skulle jobba för att inkludera personer med funktionsnedsättning med utgångspunkt i devisen ''Leave no one behind''.

- Hittills har det svenska arbetet inte inkluderat oss i arbetet med Agenda 2030. Men idag väljer jag att se de positiva tecken som ändå finns. Det var viktigt att civilminister Ardalan Shekarabi på senaste mötet med Funktionshinderdelegationen öppnade för dialog om hur Sverige ska bli bättre på att ta med ett tydligt funktionshinderperspektiv i arbetet med de globala målen. Där förväntar jag mig nu initiativ från regeringen, säger Maria Johansson.

FNs Agenda 2030 har 17 mål och 169 delmål där de flesta påverkar levnadsvillkor och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Kopplingen är så stark att Världsbanken bedömer att målen inte kan uppnås om inte personer med funktionsnedsättning inkluderas och synliggörs. Även Myndigheten för delaktighet har i sin rapport till regeringen visat hur tydlig kopplingen är mellan Agenda 2030-målen och om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD.

Därför har Lika Unika arbetat för att personer med funktionsnedsättning ska synliggöras och inkluderas på ett tydligare sätt. Det har bland annat gällt Agenda 2030-delegationens arbete och inför den svenska regeringens rapport till FN sommaren 2017. Men det krävs fler initiativ, bedömer Lika Unika.

- Vi genomför därför ett seminarium tillsammans med Socialstyrelsen senare i veckan. Det blir ett viktigt tillfälle för att diskutera vad som görs och vad vi behöver göra ännu bättre för att förverkliga målen utifrån ett funktionshinderperspektiv. Jag hoppas att det påverkar regeringens arbete så att treårsdagstårtan för Agenda 2030 nästa år kan ätas med godare samvete av svenska politiker, avslutar Maria Johansson.