Två positiva regeringsbesked om Agenda 2030 och skolan!

2017-09-19

- Två besked från regeringen förväntar jag mig mycket av framöver: Ardalan Shekarabis svar på vår fråga om hur personer med funktionsnedsättning ska få en given plats i arbetet med Agenda 2030. Gustav Fridolins besked att han vill göra något åt att elever med funktionsnedsättning är osynliggjorda i Skolkommissionens betänkande.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson efter mötet med regeringens Funktionshindersdelegation under måndagen. Två statsråd deltog vid delegationen; civilminister Ardalan Shekarabi och utbildningsminister Gustav Fridolin.

I förväg hade Lika Unika skickat frågor till statsråden där Ardalan Shekarabi fått frågan om bristen på funktionshinderperspektiv i arbetet med Agenda 2030 i Sverige och Gustav Fridolin om att synliggöra elever med funktionsnedsättning i skolpolitiken.

- Ardalan Shekarabi öppnade för dialog om hur Sverige ska bli bättre på att ta med ett tydligt funktionshinderperspektiv i arbetet med de globala målen. Personer med funktionsnedsättning är fram till idag nästan osynliggjorda i det svenska arbetet med Agenda 2030. Efter Shekarabis svar tycker jag att dörren har öppnats för samtal med oss som kan förstärka politiken, säger Maria Johansson.

Utbildningsministern fick frågor om hur skolan bättre kan utformas med utgångspunkt från behov som hos elever med funktionsnedsättning och om hur skolan kan bli tillgänglig för alla. Det är nödvändigt om alla elever ska få förutsättningar att nå skolans mål. I frågan pekade Lika Unika på att det betänkande som Skolkommissionen nyligen presenterade inte tog upp skolan med utgångspunkt från elever med funktionsnedsättning. Att det är helt nödvändigt bekräftades inte minst av de exempel från verklighetens skola som Unga Reumatikers ordförande Madeleine Beermann redovisade för delegationen under mötet.

- Även här gav regeringen ett positivt svar. Utbildningsministern är beredd att lyssna på kritiken att Skolkommissionen inte tar tillräcklig hänsyn till elever med funktionsnedsättning och inbjöd till dialog med oss om detta. Det bådar gott inför framtiden, avslutar Maria Johansson.