Lika Unika deltar på Nordens Välfärdscenters konferens Bryt tabut på Färöarna

MJ faroar collage

2017-09-11

Den 11 och 12 september deltar Lika Unikas ordförande Maria Johansson på konferensen Bryt tabut i Torshavn, Färöarna, om sexuella rättigheter och dubbel utsatthet hos personer med funktionsnedsättning.

Konferensen webbsänds och länken hittar du nedan. Det är ett arrangemang som anordnas efter initiativ av Socialministeriet på Färöarna och i samarbete med Nordiska ministerrådets funktionshindersråd och Nordens välfärdscenter.