Bra och viktiga satsningar på jobben - Och några som saknas

MJ BILD visby

2017-09-06

- Regeringen gör viktiga satsningar på arbetsmarknadspolitiken. Höjda lönebidrag och förenklade stödformer är bra. Samtidigt saknar jag initiativ för att få till positiva förändringar i synen på arbetssökande som har en funktionsnedsättning. Att skrota begreppet ''nedsatt arbetsförmåga'' och att se till att offentliga arbetsgivare blir förebilder att anställa personer med funktionsnedsättning är åtgärder som borde funnits med.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till regeringens budgetnyhet i går om arbetsmarknadspolitiken. Åtgärderna får godkänt av Lika Unika men Maria Johansson är kritisk till att politiken fortfarande verkar se lönesubventioner och Samhallanställningar som lösningen på att personer med funktionsnedsättning ställs utanför arbetsmarknaden i högre grad än andra.

- Vi måste utgå från att människor i första hand ska få använda sin kunskap och kompetens på den ordinarie arbetsmarknaden, i vanliga jobb. Det kräver att man målmedvetet anställer människor med funktionsnedsättning. Där måste offentliga arbetsgivare vara förebilder. Det kräver också insatser mot diskriminering, fungerande arbetshjälpmedel, en offentlig upphandling som ställer krav på mångfald och tillgänglighet. Det borde ha tagits upp i budgeten, menar Maria Johansson.

Lika Unika har länge drivit på för att regeringen ska avskaffa begreppet ''nedsatt arbetsförmåga''. Även FNs kommitté som granskar Sveriges efterlevnad av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har uppmanat Sverige att avskaffa begreppet.

- FN-kommittén pekar på att det handlar om att skrota ''nedsatt arbetsförmåga'' i enlighet med principen om icke-diskriminering, något som borde leda till snabbare agerande från regeringens sida. Det sätter en oacceptabel och negativ stämpel på människor som riskerar att utestänga och förstärka diskrimineringen. Därför är det bra att regeringen aviserar en utredning om detta i propositionen om mål för funktionshinderpolitiken. Men det kunde ha funnits med redan i budgeten, säger Maria Johansson.

Lika Unika ser positivt på regeringens förslag om fler arbetstillfällen på Samhall men understryker att det måste används på rätt sätt och komma rätt målgrupp till del. Förslaget om introduktionsjobb som ger en enhetlig stödform i stället för dagens splittrade system får godkänt av Lika Unika som också ger regeringen ett plus i kanten för förslaget om höjda lönebidrag.

- Vi har länge drivit på för att förslagen i den så kallade FUNKA-utredningen ska genomföras, bland annat i form av höjda lönebidrag. Det är bra att regeringen nu går vidare och förbättrar stödet ytterligare, från 17 100 kronor per månad idag till att år 2020 uppgå till 20 000 kronor. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är ett tak för statens stöd, inte ett lönetak för den anställde, avslutar Maria Johansson.