Välkomna regeringsförslag mot diskriminering och bristande tillgänglighet

2017-08-24

Lika Unika välkomnar regeringens initiativ för att öka arbetet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning på bostads- och arbetsmarknaden. Att regeringen dessutom äntligen levererar förslag om att täppa till hål i diskrimineringslagen när det gäller bristande tillgänglighet gör denna torsdag till en viktig dag.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till två av dagens regeringsbeslut. Ett beslut gäller en satsning där Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten för delaktighet (MFD) får uppdrag att öka kunskapen om diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden. Totalt får myndigheterna 2,8 miljoner för de båda uppdragen.

- Vi ser diskrimineringen på arbetsmarknaden som ett stort hinder för arbete och egen försörjning för den som söker arbete och har en funktionsnedsättning. I Lika Unikas rapport Se förmågan om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning har vi tidigare pekat på att allt fler möter diskriminering i arbetslivet. Regeringens satsning är därför välkommen, nödvändig och ett viktigt första steg, säger Maria Johansson.

Dagens andra positiva regeringsbeslut handlar om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. De olyckliga undantag som innebär att företag med färre än tio anställda har varit undantagna från reglerna föreslås tas bort från 1 maj 2018.

- Vi välkomnade redan regeringens lagrådsremiss om att ta bort undantagen i diskrimineringslagen och nu är det med ett ''äntligen'' som vi ser propositionen gå vidare till riksdagen för beslut. Bristande tillgänglighet är diskriminering och det är en nödvändig förstärkning av lagen som nu förverkligas, avslutar Maria Johansson.