MR och Agenda 2030 i fokus för Lika Unika i Almedalen

a2030 adal

2017-06-30

Seminarium på söndagen om den nya svenska MR-institutionen. ''Heta stolen''- utfrågning om Agenda 2030-arbetet och en tvådagars öppen mötesplats för samtal om de globala målen. Det är Lika Unikas satsningar under Almedalsveckan 2017.

Seminarium: En stark motor för de mänskliga rättigheterna i Sverige?
Söndag 2/7 2017 17:30-18:30 i Ideella Trädgården, ingång från Almedalen.

En oberoende MR-institution ska bildas i Sverige. Den måste bli en stark motor för att främja, skydda och övervaka mänskliga rättigheter. Dess roll är att vara övergripande; att verka för allas mänskliga rättigheter utifrån ett intersektionellt perspektiv. Samtidigt måste institutionen få ett tydligt uppdrag utifrån det särskilda åtagande som Sverige har enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, att främja, skydda och övervaka konventionen i Sverige.

Paneldiskussion om utredningsförslaget är tillräckligt, om det ger förutsättningar för en hög ambitionsnivå i arbetet. Hur tydligt blir uppdraget enligt funktionshinderkonventionen? Kommer en ny MR-institution med full kraft att driva på det viktiga paradigmskiftet ?Från patient till medborgare? där mänskliga rättigheter är utgångspunkt för politiken?

I panelen: Maria Johansson, ordförande för Lika Unika. Annika Jyrwall Åkerberg, människorättsjurist, Civil Rights Defenders. Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, (L), Peter Andersson, Opinionsbildare, Lika Unika. Moderator: Hanna Gerdes, Hanna and Goliath Law & Education

Agenda 2030 - Hur arbetar vi med ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv?
Lika Unikas mötesplats på Hamngatan, plats H400.b under måndag 3/7 kl 09:30-17:00 och tisdag 4/7 kl. 09:30- 17:00.

FN:s medlemsstater har enats om Agenda 2030 som har ett tydligt funktionshinderperspektiv, exempelvis när det gäller rätten till utbildning och arbete. Hur arbetar vi i Sverige för att förverkliga Agenda 2030 med det som utgångspunkt? Välkommen till samtal med oss om de mycket viktiga globala målen!

Agenda 2030 med tydligt funktionshinderperspektiv ? Hur blir det verklighet?
Ett Heta stolen-arrangemang vid Lika Unikas mötesplats måndagen den 3/7 2017 klockan 11:00-11:30 Hamngatan, (markplats Donners plats, H400_b)

Ingen ska lämnas utanför är en bärande princip i Agenda 2030. Vi menar att personer med funktionsnedsättning därför måste synliggöras i målen, något som också FNs beslut om agendan innebär. Hur ska Sverige leva upp till det?

Medverkande: Malin Ekman Alden, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet och Karin Flyckt, Samordnare av funktionshinderfrågor, Socialstyrelsen

Medverkan hos andra arrangörer:

MyRights seminarium Funktionsnedsättning, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter.
Lika Unikas ordförande Maria Johansson deltar på seminarium med MyRight torsdag 6 juli, klockan 9:00-9:45 på Sverige i världen, Donnersgatan 6.

Rapportpresentation, panelsamtal och filmvisning. Medverkande: Maria Andersson Willner, riksdagsledamot S, Christina Örnebjär, riksdagsledamot L, Fredrik Canerstam pressekreterare DHR, Maria Johansson, ordförande Lika Unika och Tiina Nummi-Södergren, generalsekreterare MyRight. Moderator är Victoria Öjefors Quinn.