Välkommet regeringsförslag om bristande tillgänglighet - Undantag tas bort i diskrimineringslagen.

torsakt

2017-06-16

- Vi har väntat länge på att undantagen tas bort och att regeringen nu aviserar en proposition är mycket välkommet.Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson efter Ekots nyhet på fredagsmorgonen. Enligt Ekot lägger Regeringen nu fram en lagrådsremiss om skärpningar av diskrimineringslagens regler om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.

- Det här innebär att verksamheter som idag utestänger människor med funktionsnedsättning inte har kvar både hängslen och livrem som skydd för en otillgänglig verksamhet. Med förändringarna kan en stor andel av dessa verksamheter prövas juridiskt för den diskriminering som de ansvarar för, säger Maria Johansson.

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering pressades fram av funktionshinderrörelsens Torsdagsaktion där Lika Unika och medlemsförbunden var mycket aktiva. Den dåvarande regeringen genom Erik Ullenhag (L) lade fram propositionen. Den välkomnades men möttes av kritik för de många undantagen där företag med färre än 10 anställda undantogs. Kritiken kom inte enbart från funktionshinderrörelsen utan också från FNs kommitté som granskar hur Sverige lever upp till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den 24 maj offentliggjorde Skaraborgs tingsrätt en dom där Vara kommun dömdes för bristande tillgänglighet enligt diskrimineringslagen. Fallet drevs av Diskrimineringsombudsmannen och blev den första domen som prövats enligt lagen.

- Regeringens förslag om borttagna undantag är en viktig förstärkning av diskrimineringslagen. Sköter man sig inte och följer man inte regler om tillgänglighet som många gånger finns redan idag så kan man dömas i domstol för bristande tillgänglighet. Med det nya förslaget kan fler verksamheter tvingas ta ett juridiskt ansvar för bristande otillgänglighet och uteblivna åtgärder, avslutar Maria Johansson.