Personlig assistans - En kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen

perassbild

2017-06-14

''Det handlar om dig, det handlar om mig, det handlar om oss alla. Vem som helst kan när som helst på en sekund bli beroende av personlig assistans eller ledsagning för att livet ska fungera. Det kan hända någon som står oss nära. Till syvende och sist handlar det om vilket samhälle vi vill ha, varken mer eller mindre.''

Det skriver Lika Unikas ordförande Maria Johansson i ett bidrag till en ny rapport om personlig assistans, författad av Bengt Westerberg och som stötts av flera organisationer däribland Lika Unika.

Rapporten presenterades vid ett seminarium tisdagen den 13 juni 2017 där också Lika Unikas vice ordförande och förbundsordförande i RBU, Maria Persdotter, deltog i panelen.

Är kostnadsutvecklingen för LSS och assistansersättningen ohållbar? Får för många assistansanvändare för många timmar? Måste anhöriga ta större ansvar? Ska huvudmannaskapet för assistansen ändras? Det är några frågeställningar som Bengt Westerberg belyser i sin rapport. I slutet sammanfattas tankarna och analyserna med några alternativa utredningsdirektiv som regeringen skulle kunna ha gett utredningen.

Bengt Westerberg avslutar rapporten: ''Det regeringen primärt vill ha är nedskärningar av assistansersättningen och av funktionshinderpolitiken i dess helhet. För att slippa diskutera konsekvenserna för brukarna, för personer med stora funktionsnedsättningar, försöker man få diskussionen att handla om giriga företag och fusk. Men hur man än vrider och vänder på resonemangen kan det inte dölja att det till sist är dagens assistansanvändare som kommer att drabbas av regeringens politik. Alla försäkringar om att de som har behov av stöd ska få det är bara tomt prat. Tills politiken har förändrats.''