MR-institutionen får inte bli ett tandlöst hastverk!

2017-06-13

Sverige har problem med mänskliga rättigheter. Samtidigt har uppfyllandet av FN-kravet på en nationell institution för mänskliga rättigheter dröjt 20 år. När nu en sådan till slut ska inrättas omgärdas processen av en rad frågetecken som måste rätas ut om de mänskliga rättigheterna ska stärkas i praktiken.

Det skriver Lika Unikas ordförande Maria Johansson tillsammans med fem andra företrädare för MR-organisationer på UNTs debattsida. Bakgrunden är det förslag som idag väntas läggas till riksdagens Konstitutionsutskott av den särskilda utredaren i frågan, Hans-Gunnar Axberger.

I artikeln tar organisationerna upp frågor som MR-institutionens befogenheter, resurser och oberoende. Man betonar också den kompetens som det civila samhällets organisationer har och som måste tas tillvara när MR-institutionen byggs upp.