Lika Unika deltar i Sveriges delegation till FN-möte i New York

MJ New York

2017-06-12

Lika Unikas ordförande Maria Johansson ingår i Sveriges delegation när världens stater som har ratificerat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) samlas i FN-högkvarteret i New York 13-15 juni. Det är det tionde så kallade statspartsmötet som anordnas sedan konventionen föddes.

För funktionshinderrörelsen är årets tema oerhört angeläget: Inkludering och full delaktighet av personer med funktionsnedsättning och deras organisationer i förverkligandet av FNs konvention.

Under statspartsmötet deltar Maria Johansson också i en panel när Nordiskt Välfärdscenter arrangerar ett seminarium i anslutning till statspartsmötet. Temat är hur statistik kan vara en resurs för regeringar att förverkliga FNs konvention och samtidigt uppnå de mål som FNs generalförsamling har antagit genom Agenda 2030 där funktionshinderperspektivet är mycket tydligt.