Rättigheter måste vara utgångspunkten för hjälpmedel, inte kommunalt självstyre!

2017-06-02

- Utredningens förslag är väl försiktiga och vågar inte utmana det kommunala självstyret på allvar. Att man lyfter fram och kritiserar de omfattande bristerna i systemet med fritt val av hjälpmedel är däremot utmärkt. Förslaget om att ge förstärkta resurser till elevhälsan för att stärka med arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom skolan och avgiftsbefrielse för några grupper tillhör de positiva förslagen i utredningens betänkande.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till Hjälpmedelsutredningens betänkande, ''På lika villkor'' som överlämnades till regeringen på onsdagen.

RBU:s ordförande Maria Persdotter har deltagit i utredningen som expert och där företrätt Lika Unika. Att utredningen lyfter fram ett tydligt barnperspektiv framhåller Maria Persdotter som en framgång i utredningsarbetet.

- Utredningen är tydlig när det gäller allas rätt till fritidshjälpmedel. Även om jag hade önskat fler offensiva förslag tycker jag att det är bra att utredningen tagit ett brett grepp om frågorna. Jag har också kunnat bidra med ett barnperspektiv, det är något som jag stridit väldigt hårt för, säger Maria Persdotter.

Lika Unika har under lång tid påtalat behovet av åtgärder för minskade skillnader och mindre olikheter när det gäller förskrivning och avgifter för hjälpmedel mellan olika delar i Sverige. Därför såg man positivt på regeringsförklaringens besked i oktober 2014 där statsminister Stefan Löfven underströk att ''personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas fram''.

- Utredningen går tyvärr inte tillräckligt långt för att skapa likhet över landet och man verkar inte våga inte utmana det kommunala självstyret. Det oroar eftersom skillnaderna mellan olika delar av Sverige riskerar att permanentas, säger Maria Johansson i en kommentar.

Mänskliga rättigheter måste vara utgångspunkten för hjälpmedel, understryker Lika Unika.

- Tyvärr har utredningen haft en utgångspunkt i hälso- och sjukvård. Därmed blir det ett svagare rättighetsfokus än det skulle behöva vara. Vi hoppas nu att de uppdrag som föreslås, bland annat när det gäller fritidshjälpmedel, om hjälpmedel i skolan och att se över hjälpmedelsområdet utifrån ett jämställdhetsperspektiv ska leda till konkreta reformer och åtgärder, avslutar Maria Johansson.