Maria Johansson omvald som ordförande för Lika Unika

Maria o anna arsmote

2017-05-31

Vid tisdagens årsmöte med Lika Unika i SRFs lokaler i Enskede omvaldes Maria Johansson till ordförande.

Förutom sedvanliga årsmötespunkter med omval av styrelse, övriga val och årsmötesformalia så anordnades ett seminarium i anslutning till årsmötet. Detta år var temat mycket aktuellt: frågan om en ny svensk MR-institution som ska främja, skydda och övervaka mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån FN-konventionen CRPD. Föreläsare var Anna Bruce från Lunds Universitet.

I föreläsningen berättade Anna Bruce om den artikel 33 i FN-konventionen som stadgar att en konventionsstat ska inrätta en mekanism / MR-institution. Hon gav också en bakgrund från förhandlingarna i FN om konventionen som ledde fram till dagens FN-konvention och kravet på en MR-institution.