Fem förslag för en offensiv MR-institution i Sverige

2017-05-18

Fem konkreta förslag till hur en oberoende MR-institution kan bli en stark motor för mänskliga rättigheter i Sverige. Det finns med i en skrivelse från Nätverket för en MR-institution som i maj 2017 sändes till ordförande i riksdagens Konstitutionsutskott, Andreas Norlén. Lika Unikas ordförande Maria Johansson är en av undertecknarna.

I skrivelsen pekar nätverket bland annat på betydelsen av att involvera civilsamhället och på vikten av att MR-institutionen får tillräckliga resurser för sitt uppdrag.

I skrivelsen framhåller nätverket också FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, på ett par ställen. Dels att CRPD har tydliga krav på involvering av civilsamhället och dels om konventionsstaters skyldighet att etablera en sådan mekanism för att främja, skydda och övervaka rättigheterna.

Undertecknare av skrivelsen från Nätverket för en svensk MR-institution är förutom Lika Unikas ordförande Maria Johansson också Jenny Jansson Pearce, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter, Robert Hårdh, chef Civil Rights Defenders, Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet, Maria Andersson, generalsekreterare RFSU, Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden och Morten Kjaerum, direktör Raoul Wallenberginstitutet.