Agenda 2030 kan bara förverkligas med tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv.

2017-05-17

Agenda 2030 kan bara förverkligas med tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv. Det upprepar Lika Unika i en kompletterande skrivelse till regeringen. Detta med anledning av personer med funktionsnedsättning ännu en gång verkar glömmas bort i en kommande rapport till FN.

I skrivelsen reagerar Lika Unika på signaler om att den svenska rapporten inte kommer att ha det tydliga funktionshinderperspektiv som krävs. Därför understryker Lika Unika att "det genombrott för bland annat ett tydligt funktionshinderperspektiv som regeringen då lyfte fram i FN måste nu vårdas av Sverige också på hemmaplan, inte minst mot bakgrund av de höga ambitioner när det gäller Agenda 2030-arbetet som Sverige har gett uttryck för i olika sammanhang".

I skrivelsen pekar Lika Unika på att FN-kommittén som granskar hur Sverige implementerar FN-konventionen, CRPD, nu ställer frågor till andra länder med utgångspunkt om hur Agenda 2030-målen förverkligas tillsammans med konventionens artiklar.

Lika Unika ser det som mycket troligt att FN-kommittén i den andra granskningen år 2019 av Sveriges arbete med CRPD kommer att ha den tydliga kopplingen till de globala målen.

''Det kräver att regeringen redan nu lägger en grund där det svenska arbetet med Agenda 2030 får ett tydligt rättighetsperspektiv och koppling till åtaganden som Sverige har enligt internationella konventioner." skriver Lika Unika.