Lika Unika bidrar till Sveriges nationella reformprogram

2017-04-28

Beslutsfattare har ett ansvar för att garantera mänskliga rättigheter och lika villkor samt att bidra till ett hållbart samhälle genom att aktivt ta hänsyn till att människor är olika. Tillsammans med ett barn- och jämställdhetsperspektiv ska ett funktionshinderperspektiv alltid finnas med i planering, budgetering, beslut och genomförande.

Det framhåller Lika Unika i ett bidrag till Sveriges nationella reformprogram för EU-strategin ''Europa 2020'' om smart och hållbar tillväxt för alla. Rapporten har nu publicerats. I Lika Unikas text tas också kopplingen till Agenda 2030-målen upp samt Agendan 2030 -målen om utbildning, sysselsättning och minskad ojämlikhet, det sista inte minst utifrån folkhälsoperspektiv.