Är det S-kongressbeslut eller regeringens propositionslista som gäller?

Fru Justitia 1

2017-04-19

- Är det någon idé att vänta på en skarpare diskrimineringslag om bristande tillgänglighet? Är det S-kongressens beslut eller regeringens tidigare besked som gäller? Det frågar sig Maria Johansson, ordförande för Lika Unika, efter S-kongressens beslut nyligen om ett motionsutlåtande till partiets välfärdsprogram och funktionshinderpolitik.

En av kongressmotionerna tog upp krav på en skarpare diskrimineringslag när det gäller bristande tillgänglighet. S-kongressens beslut följde partistyrelsens förslag där man berättade att regeringen sommaren 2016 presenterade ett förslag för att ytterligare skärpa diskrimineringslagen.

Partistyrelsen menade i utlåtandet att detta har varit viktiga steg, och det är möjligt att det kommer att behövas ytterligare förändringar längre fram. Partistyrelsen avslutade med sin bedömning att ''det är klokt att i nuläget avvakta så att den nya lagen får verka och så att vi kan se vilka konsekvenserna av den faktiskt blir''.

- Det är kanske klokt tänkt men problemet är att den förbättring av lagen som utlovats ännu inte har setts till. Jag hoppas att beskedet från Socialdemokraterna om att avvakta inte stoppar redan utlovade förstärkningar, Vi har sedan löftet i regeringsförklaringen år 2014 väntat på att regeringen ska leverera förslag för att täppa till de hål som finns idag i diskrimineringslagen och som idag undantar företag med färre än 10 anställda från lagstiftningen. säger Maria Johansson.

I regeringens propositionsförteckning för våren 2017 angavs att en proposition ska lämnas till riksdagen senast den 21 mars 2017 men något sådant har inte setts till. Maria Johansson påminner om att regeringen redan i sin första regeringsförklaring 2014 gav beskedet att lagen ska ''ses över och breddas''. Det, menade regeringen, var därför att ''hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa''.

- Jag delar regeringens uppfattning på den punkten. Och för att riva hindren för delaktighet så behöver lagen förstärkas. Undantagen måste tas bort. Jag förutsätter att S-kongressens beslut att avvakta med ytterligare förändringar inte leder till att arbetet med en proposition nu stannar av, avslutar Maria Johansson.