Allvarliga brister på information i kris drabbar döva och teckenspråkiga hårt!

2017-04-12

Det var stora och allvarliga brister i krisinformationen till döva och teckenspråkiga i anslutning till terrorattentatet i fredags. Därför reagerar Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund med krav på förbättringar. Lika Unika står tillsammans med flera organisationer bakom kraven.

- Det är oerhört angeläget att beslutsfattarna driva på för att myndigheter ser över rutinerna och checklistor för krissituationer och akuta händelser. Det här får inte hända igen, säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson. Polisen men också Regeringskansliet måste ta ansvar för att ha teckenspråkstolk på plats vid sina direktsända presskonferenser i krissituationer.

I uttalandet pekar man också på medieföretagens ansvar. Sveriges Television och TV4 måste ha en klar beredskapsplan hur teckenspråkstolkning ska genomföras vid liknande händelser som den vid terrorattentatet i Stockholm den 7 april 2017.

- Det måste vara självklart och tydligt i sändningstillstånden att inte minst public serviceföretag har ett särskilt ansvar för att garantera en tillgänglig information för alla. Det kravet ska alltid gälla om alla ska få en tillgänglig information men är särskilt viktigt vid krishändelser, säger Maria Johansson.