Positivt att många vill ta fighten för människors rättigheter!

2017-04-11

Det hade behövts skarpare beslut att stoppa försämringar i LSS och assistansen. Jag välkomnar ändå den opinion som finns inom Socialdemokraterna för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv. Det verkar också finnas en förståelse hos många ombud när det gäller assistansens betydelse för detta.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson om S-kongressens beslut inom välfärdsområdet där frågan om LSS och personlig assistans har behandlats. Beslutet innebär att kongressen ändrade politikens inriktning jämfört med partistyrelsens ursprungliga förslag. I beslutet slår S-kongressen fast att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla och att förtroendet för assistansen ska stärkas.

- Nu måste kongressens beslut följas av konkret politik som leder till verkliga förbättringar, säger Maria Johansson. Det måste bygga på att LSS-reformen är en rättighetslagstiftning som ska garantera människor insatser efter behov och som stoppar den ovärdiga jakten på kostnader och timmar som vi har sett alltför länge.

I välfärdsdebatten på S-kongressen fanns förslag som Maria Johansson ser som tecken på en positiv opinion inom Socialdemokraterna för assistansen. Ett sådant förslag fick stöd av 135 ombud i en omröstning och handlade om att målet för assistansersättningen borde vara att den ska vara likvärdig över hela landet, personligt anpassad, hålla god kvalitet och att rätt stöd ska utgå till rätt person.

- Kongressen avslog förslaget och det är mycket beklagligt och obegripligt. Omröstningen visar ändå på en positiv opinion inom (S) mot regeringens förda politik och att det finns många som vill ta fighten för välfärden och för människors rättigheter, avslutar Maria Johansson.