Vansinnet måste få ett slut!

Maria Johansson ordforande Lika Unika (2)

2017-04-06

Att ta del av berättelserna om allt fler barn som egentligen är medicinskt färdigbehandlade men inte får komma hem på grund av nekad assistans gör mig rasande. Det här vansinnet måste få ett slut. Det skriver Lika Unikas ordförande Maria Johansson på Facebook efter nyheter om hur barn kvarhålls på sjukhus därför att de inte får assistans.

Maria Johanssons text.

Jag levde, på grund av ständiga frakturer, långa perioder av mina allra första levnadsår på sjukhus. Mitt tidigaste barndomsminne är från min treårsdag, på barnsalen på Sahlgrenska, med mamma och pappa och barnsköterskan "mamma Hjördis". De långa och återkommande sjukhusvistelserna under den tidigaste barndomen har självklart präglat mig, på gott och ont. Jag har fortfarande svårt med separationer och avsked, jag var lillgammal som barn, tog tidigt över ansvaret för mina samhällskontakter, lärde mig anpassa mig och blev väl där den där rätt sociala varelse jag fortfarande är...

Att ta del av berättelserna om allt fler barn som egentligen är medicinskt färdigbehandlade men inte får komma hem på grund av nekad assistans gör mig rasande.

Det är förfärligt att behålla färdigbehandlade barn i sjukhusmiljö, borta från familj och hem. Det är förfärligt att uppta sjukvårdens resurser med det som handlar om dagligt liv och inte är sjukvård. Det här vansinnet måste få ett slut. Det är grymt på så många sätt och det är ett slöseri med människor och med resurser.

Förtydligande tillägg:
Att jag var på sjukhus var alltså korrekt, superskör och med frakturer som behandlades hade något annat inte varit möjligt. Anledningen till mitt inlägg är att jag, utifrån min egen erfarenhet av långa sjukhusvistelser som barn, vet hur det påverkar och jag vill inte att något barn som egentligen skulle kunna vara hemma inte ska få vara det!