Lika Unika skickar bidrag till regeringen om reformprogrammet Europa 2020

2017-03-24

Ambitiösa politiska mål, oavsett de finns i Agenda 2030 eller i EU-strategin Europa 2020, kommer inte att nås om inte alla räknas med. Därför är ett uttalat funktionshinder- och rättviseperspektiv i det praktiska arbetet så angeläget.

Det skriver Lika Unika i ett bidrag till regeringen om det svenska reformprogrammet för 2017 inom EUs strategi för smart och hållbar tillväxt, Europa 2020.

Läs Lika Unikas underlag på hemsidan, under Lika Unikas remissvar.