Vi uppnår aldrig ett hållbart samhälle om inte alla räknas med

se formagan gymnast

2017-02-20

- Den här dagen vill vi lyfta fram hur viktigt det är med ett funktionshinder- och rättighetsperspektiv i politiken. Det måste alltid finnas med men inte minst behövs det när Sverige sätter fart på arbetet med att förverkliga FNs hållbarhetsmål i Agenda 2030. Vi uppnår aldrig ett hållbart samhälle om inte alla räknas med.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson med anledning av att det idag är FNs Världsdagen för social rättvisa. Dagen instiftades av FNs Generalförsamling så sent som år 2007 för att världens länder ska uppmärksamma och stötta strävan mot fattigdomsbekämpning, anständigt arbete, jämlikhet, socialt välmående och rättvisa för alla.

- Social rättvisa handlar om rätten till arbete och försörjning men också om jämställdhet och att minska klyftorna i samhället. Alltför ofta är det personer med funktionsnedsättning som inte får del av sina rättigheter när politiken inte räcker till, säger Maria Johansson.

Agenda 2030 är beslutad av FNs generalförsamling med ett mycket tydligt funktionshinderperspektiv. Det handlar bland annat om mål och delmål inom arbetsmarknad och utbildning. Det var en framgång för den internationella funktionshinderrörelsen och måste nu omsättas i handling av världens stater.

- Med Agenda 2030 har vi fått gemensamma visioner och konkreta mål som endast kan förverkligas med ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv. Vår erfarenhet är att nämns vi inte så finns vi inte. Det vill vi lyfta fram idag på FNs Världsdag för social rättvisa, avslutar Maria Johansson.