Låt minnesdagen bli vändpunkt bort från hoten mot mänskliga rättigheter!

Maria Johansson ordforande Lika Unika (2)

2017-01-27

Vi har alla ett ansvar att inte glömma och ett ansvar att stå upp för alla människors lika värde. Det går aldrig att säga att hat mot någon annan inte angår en själv. Historien - och med skrämmande tydlighet också vår samtid - visar att det är samma mekanismer som sorterar, hatar och förintar - oavsett utifrån vilka kriterier. I dag uppmärksammas Förintelsens minnesdag. Den är viktigt för att lära och för att historien aldrig ska upprepas.

Det säger Maria Johansson, ordförande i Lika Unika, idag på den Internationella minnesdagen för Förintelsens offer, en dag som FN utropade år 2005.

För funktionshinderrörelsen är minnet av Förintelsen inte minst kopplat till de fasansfulla försöken att utrota människor med funktionsnedsättning som Nazityskland iscensatte. 1939 års Kinderaktion skulle ta ihjäl barn som förklarades icke livsdugliga eller livsovärdiga. Aktion T4 som skedde 1940 till 1941 riktades mot vuxna personer med funktionsnedsättning. Under åren 1939 till 1945 mördades mellan 120 000 och 200 000 människor med olika funktionsnedsättningar av nazisterna.

Därför är det, framhåller Maria Johansson, oerhört angeläget att statsminister Stefan Löfven och kulturminister Alice Bah Kuhnke i en debattartikel i Svenska Dagbladet tar med funktionshinder-perspektivet.

Rasism, antisemitism, antiziganism, hat mot HBTQ-personer och fördomar mot personer med funktionsnedsättning är fortfarande en levande farsot, skriver de två statsråden.

- Jag vill gärna tro på framtiden och jag gör det. Människor som går samman kan förflytta berg. Men visst har molnen på Mänskliga rättighetshimlen mörknat rejält efter att Trump valts till USAs president. Samtidigt ser vi en utveckling i Ryssland i samma riktning med ökad intolerans och tal om ?traditionella värderingar?. Vi ser även den utvecklingen i Sveriges riksdag genom Sverigedemokraterna, säger Maria Johansson.

- Gör denna Förintelsens Minnesdag 2017 till en tydlig vändpunkt, bort från den utveckling vi nu ser med tilltagande hot mot mänskliga rättigheter. Vi har alla ett ansvar att vara tydliga med var hoten finns och samtidigt själva bidra till en värld där alla människor har lika värde och jämlika villkor, avslutar Maria Johansson.