Agenda 2030 när världens ledare möts i Davos: Lyft fram ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv, Stefan Löfven!

Maria Johansson ordforande Lika Unika (2)

2017-01-17

- Vårda den viktiga framgång det är att Agenda 2030 inkluderar alla människor och har ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv. Jag hoppas att statsministern använder tillfället att påminna världens politiska och ekonomiska ledare om detta i Davos.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en uppmaning till statsminister Stefan Löfven som deltar vid World Economic Forums årsmöte i Davos 17-18 januari. På tisdagen klockan 16 genomförs ett seminarium om Agenda 2030 där Stefan Löfven medverkar. I ett pressmeddelande från Regeringskansliet lyfter man fram att statsministern i sina möten kommer att lyfta fram bland annat ökad jämlikhet.

- En av de viktigaste förutsättningarna för verklig jämlikhet är att den mycket stora grupp som personer med funktionsnedsättning utgör lyfts fram, inte minst när det handlar om mål för jobb och utbildning. Ska vi göra allvar av de vackra orden om ett jämlikt samhälle så måste ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv finnas med, säger Maria Johansson.

För funktionshinderrörelsen blev FNs nya mål i Agenda 2030 en framgång. Till skillnad från de tidigare Millenniemålen har världssamfundets stater nu enats om en utvecklingsdagordning som i både deklarationen och de konkreta målen lyfter fram vikten av funktionshinderperspektiv, exempelvis när det gäller rätten till utbildning och arbete.

Maria Johansson hoppas att Stefan Löfven tar upp frågan för att påverka andra ledare men också för att skicka signaler inför det svenska arbetet med FNs utvecklingsmål.

- Personer med funktionsnedsättning är en del av den mänskliga mångfalden och måste inkluderas på allvar i Agenda 2030-arbetet i Sverige och världen. Redan den övergripande principen för Agendan kräver detta. ?Leave no one behind?. Det vore oerhört värdefullt om Stefan Löfven tar med det budskapet till världens ledare när de möts i Davos.