Regeringen får inte snåla när det gäller de mänskliga rättigheterna

2016-12-19

- Regeringen får inte snåla när det gäller de mänskliga rättigheterna i Sverige. Det behövs ordentligt med resurser och ett tydligt funktionshinderperspektiv för att en oberoende MR-institution ska kunna främja, skydda och övervaka våra mänskliga rättigheter. Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson med anledning av en skrivelse som idag sänds till Konstitutionsutskottet i riksdagen.

I skrivelsen framhåller Lika Unika att den oberoende MR-institution som regeringen har aviserat måste byggs upp utifrån tre viktiga uppgifter att främja, skydda och övervaka mänskliga rättigheter. Det har Sverige åtagit sig genom att man har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD.

- Vi välkomnar varmt den nya institutionen men vi beklagar att regeringen inte är tillräckligt tydlig i sin skrivelse om uppdraget. Därför vill vi uppmärksamma Konstitutionsutskottet om vikten av att MR-institutionen måste inrättas, organiseras och få pengar utifrån uppgifterna att främja, skydda och övervaka mänskliga rättigheter. Ett anslag om 15 miljoner kronor per år som nu finns avsatta i budgeten för den nya MR-institutionen är alldeles för litet i förhållande till uppgifterna, avslutar Maria Johansson.