Till minne av Bengt Lindqvist

bengt lindqvist srf

2016-12-06

- Full delaktighet och jämlikhet. Detta måste betraktas som ett erkännande på högsta möjliga politiska nivå av rätten för människor med funktionsnedsättning till full delaktighet och jämlikhet i det samhälle de tillhör.

Bengt Lindqvist

Lika Unika har tagit emot det sorgliga beskedet att Bengt Lindqvist har lämnat oss. Han avled den 3 december i en ålder av 80 år. Våra tankar går främst till Bengts familj och anhöriga.

Samtidigt påminns vi om Bengt Lindqvists betydande gärningar för mänskliga rättigheter i Sverige och i världen. Vi minns hans djupa engagemang och aldrig sinande beslutsamhet att uppnå samhällsförändring. Det handlade inte minst om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, något som också blev titeln på den FN-konvention som beslutades luciadagen för tio år sedan. Där hade Bengt Lindqvist bidragit och varit med att lägga en grund genom sitt arbete som FNs särskilde rapportör och i arbetet med FNs standardregler.

Bengt Lindqvist präglade samhällsutvecklingen och inte minst funktionshinderpolitiken på både politisk toppnivå och inom funktionshinderrörelsen. Han var ledamot av riksdagen och statsråd i regeringen. Han fanns inom FN som bland annat FN-rapportör. Bengt Lindqvist bidrog till den politiska och den organisatoriska utvecklingen som ledare, förebild och agitator inom funktionshinderrörelsen. Han var förbundsordförande för Synskadades Riksförbund mellan 1975 och 1985. Åren 1977 till 1985 var han också ordförande för Handikappförbundens centralkommitté.

Bengt Lindqvist efterlämnar inte bara viktiga avtryck i samhället till följd av sina samhällsförändrande gärningar. I sina många tal finns också ledstjärnor för ett arbete i Bengt Lindqvists anda som måste fortsätta. I ett av sina tal nämnde Bengt det internationella handikappåret 1981.

- Detta var en historiskt viktig händelse. Det viktigaste bidraget var enligt min mening handikappårets tema: Full delaktighet och jämlikhet. Detta måste betraktas som ett erkännande på högsta möjliga politiska nivå av rätten för människor med funktionsnedsättning till full delaktighet och jämlikhet i det samhälle de tillhör.

(foto Synskadades Riksförbund)