Lars Lööw mottagare av Lika Unika-utmärkelsen 2016

Lars Loow

2016-11-30

För andra året delar Lika Unika ut en utmärkelse till den som med en extraordinär insats har påverkat utvecklingen för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, i och för Sverige. 2016 års utmärkelse tilldelas Lars Lööw med följande motivering.

Lars Lööw har gjort en fantastisk och extraordinär insats för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Som dåvarande Handikappombudsman var han med vid förhandlingarna i FN i New York.

Lars Lööw har alltsedan dess drivit på arbetet för implementering av FN-konventionen. Han är den som tidigt, envist och tydligt påmint funktionshinderrörelsen och Sverige om att vi måste ta till oss, lära oss samt använda konventionen som verktyg. Det har han gjort såväl som Handikappombudsman som i alla sina efterföljande roller där han framhållit rättighetsperspektivet. Lars Lööw har varit och är ovärderlig för implementeringen av FN-konventionen i Sverige.

- Det är väldigt roligt att få tilldela vår utmärkelse till Lars Lööw, säger Maria Johansson, ordförande för Lika Unika. Om det är någon som i sitt brinnande engagemang och i olika yrkesroller har arbetat för vår FN-konvention och för våra mänskliga rättigheter så är det Lars Lööw. För mig står han inte bara för stora insatser bakåt i tiden. Han är också en person som blickar framåt och ger skarp men konstruktiv kritik som får funktionshinderrörelsen att röra på sig.

- Jag är enormt glad och stolt över att tilldelas Lika Unikas Utmärkelse 2016 och få jämföras med en sådan förebild som Kicki Nordström. Jag är ännu gladare för att Lika Unika så engagerat och målmedvetet arbetar för att öka kännedomen om FN-konventionen och med den som utgångspunkt förändra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättningar, säger Lars Lööw.

Fakta/Bakgrund - Lars Lööw
Lars Lööw är sedan 1 december 2015 generaldirektör för Svenska ESF-rådet. Han har tidigare varit verksam som VD på Peritos Ungdomsrekrytering AB och kommunikationsdirektör och utvecklingsdirektör på Samhall AB. Lars Lööw har också varit Handikappombudsman, ordförande i Handikappförbundens samarbetsorgan HSO, ämnessakkunnig i Socialdepartementet och förbundsjurist för Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB.

Ceremoni och seminarium
Media är välkommen att närvara vid ceremoni och seminarium där utmärkelsen delas ut. Vid seminariet berättar Lars Lööw om sina erfarenheter från när FNs konvention arbetades fram. Han ger också sin syn på rättighetsperspektivets utveckling i svensk funktionshinderpolitik.

Tid: Fredagen den 9 december 2016 kl. 10.00 ? 11.30
Plats: SRF-salen, Sandsborgsvägen 52 i Enskede.

Anmälan till info@likaunika.org senast den 7 december 2016.