Lika Unikas ordförande Maria Johansson i Dagens Samhälle om MR-institution

2016-10-19

Lika Unika hälsar MR-institutionen varmt välkommen. Många har väntat på dig länge, inte minst alla vi som ser stora behov av att stärka rättigheterna för kvinnor, för barn och för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Som alltid kan listan över områden och över grupper som drabbas av bristande eller urholkade mänskliga rättigheter göras mycket längre än så. Just därför är du välkommen med ett varmt MR-ljus i det bitvis kalla samhällsklimatet vi lever i.

Det skriver Lika Unikas ordförande Maria Johansson i Dagens Samhälle efter offentliggörandet av regeringens skrivelse om MR-arbetet i Sverige. Där aviseras också att riksdagen kommer att arbeta vidare med inrättandet av en oberoende MR-institution.