Äntligen ett konkret förslag om oberoende MR-institution

2016-10-18

- Idag är det en milstolpe för det svenska arbetet med mänskliga rättigheter. Äntligen ett förslag som innebär att riksdagen på allvar går igång med att inrätta en oberoende MR-institution. Det är en milstolpe för ett av Lika Unikas viktigaste mål när det handlar om att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Där kommer MR-institutionen att spela en stor roll.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till den skrivelse om mänskliga rättigheter i Sverige som regeringen idag har offentliggjort.

- Det känns som ett välkommet ljus i en ganska mörk tid där mänskliga rättigheter inte alls känns lika självklara som tidigare, inte ens i Sverige, säger Maria Johansson. Med regeringens förslag om en oberoende MR-institution kan nu riksdagens demokratiska partier samlas och skapa en ny motor i det svenska arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige.

Lika Unika har redan tidigare bidragit med synpunkter till regeringen inför MR-skrivelsen. Samtidigt finns också ett erbjudande till riksdagen från Lika Unika och ett MR-nätverk i civilsamhället om att bidra med kompetenser och erfarenheter när MR-institutionen byggs upp.

- Det är efter ratificeringen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, som Sverige har gjort ett internationellt åtagande att bygga upp en oberoende MR-institution. Därför får den en självklart viktig roll för våra medlemmar, menar Maria Johansson, som också framhåller att barn- och jämställdhetsperspektiven måste bli mycket tydliga i MR-arbetet.

Lika Unika påminner om att FN i flera omgångar har kritiserat Sverige för att FN-konventioner och mänskliga rättigheter förverkligas med varierande kraft i landet.

- Vi har ett kommunalt självstyre som inte alltid lever upp till internationella konventioner. Därför ser vi MR-institutionen också som en viktig aktör när det gäller att stärka arbetet med mänskliga rättigheter runt om i landets kommuner, avslutar Maria Johansson.


Fakta/bakgrund:
I skrivelsen 2016/17:29, Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter, har regeringen aktualiserat frågan om en oberoende MR-institution vars uppdrag blir att främja och skydda mänskliga rättigheter. Den ska arbeta enligt FNs så kallade Parisprinciper och vara placerad under riksdagen. Formellt överlåter regeringen med skrivelsen ansvaret till riksdagen för det fortsatta arbetet.