Regeringen måste göra ett nödstopp i försämringarna av assistansen!

2016-10-11

Uttalande vid styrelsens visionsdagar 2016-10-11
"Lika Unikas styrelse har med djup bestörtning tagit emot beskedet att en medlem i Neuroförbundet, ett av Lika Unikas medlemsförbund, nyligen har avlidit. Hon avled i en olycka i Malmö, ensam instängd på en handikapptoalett utan assistans."

Uppgiften att kvinnan hade ansökt från Försäkringskassan om utökad assistans men i stället fått beslut om mindre stöd och hjälp är en omskakande bekräftelse på att jakten på assistanstimmar har fått helt orimliga proportioner.

För oss handlar assistansen om enskilda personer och om enskilda individer. För oss handlar det om människor som med assistansen får möjlighet att delta i samhället, på lika villkor som andra. Och omvänt, utan LSS-reformen så minskas människors frihet och möjligheter.

Förfallet i LSS har gått för långt! Det tycker vi och tyckte också FN-kommittén som år 2014 granskade hur Sverige lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ett av Sveriges internationellt uppmärksammade flaggskepp när det handlar om rättighetsreformer har fått ta emot alltför kraftiga smällar. Dagens fokus från politikers och myndigheters sida på fusk och besparingar måste skiftas. Människors behov måste sättas främst!

Lika Unika delar kravet från våra medlemsförbund RBU och Neuroförbundet om ett nödstopp när det gäller försämringarna i assistansen. Redan inom kort kan regeringen i regleringsbrev för 2017 tydliggöra för Försäkringskassan att besparingshysterin ska avbrytas. Låt Försäkringskassan verka just som en trygg försäkringsgivare, också för den som har behov av assistans!

Lika Unika kommer att finnas med i den utredning som har tillsatts för att se över LSS. Det är ett viktigt arbete men samtidigt kräver det allvarliga läge som händelsen i Malmö är uttryck för också akuta initiativ från regeringen.

En dialog och ett möte med statsrådet Åsa Regnér kan aldrig i efterhand förhindra det som skedde i Malmö. Men fler tragiska händelser kan kanske förhindras om vi i dialog med regeringen får en chans att ge vår motbild till det ensidiga ekonomiska fokus som nu faktiskt slår undan grunden för många människors möjligheter till att leva ett gott liv som andra.