Bra med höjt lönebidrag - Men fler åtgärder för jobben krävs!

2016-09-15

- Det är positivt att regeringen talar om fler vägar in på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Det är också positivt att man nu vill följa FUNKA-utredningens förslag att höja lönebidraget. Men jag saknar ställningstagande och en tydlig markering om personer med funktionsnedsättning som resurser på arbetsmarknaden. Vi måste börja se människors förmåga.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till regeringens besked om budgeten för 2017. I den föreslår regeringen den första höjningen av lönebidraget sedan 2007, från 16 700 kr till 17 100 kr från och med 2017.

- Lika Unika deltog i Funka-utredningens arbete och har stöttat förslaget, säger Maria Johansson. Men fortfarande är stödet alltför blygsamt och det är mycket svårt att säga något om effekterna på sysselsättningen.

Maria Johansson menar att även om förslaget i sig är välkommet så gapar regeringens jobbpolitik alltför tom på åtgärder som på allvar förbättrar för personer med funktionsnedsättning. Därför förutsätter hon att regeringen återkommer med skarpa förslag om jobben i den nya funktionshinderpolitik som nu är under utformning i regeringskansliet. Även den utredning som arbetar med hela arbetsmarknadspolitiken måste ha ett funktionshinderperspektiv i arbetet.

- Jag saknar strategier för att offentliga arbetsgivare ska bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning också i vanliga jobb. Jag saknar markeringar om personer med funktionsnedsättning som resurser på arbetsmarknaden, exempelvis genom att sluta använda begreppet nedsatt arbetsförmåga vilket är stigmatiserande. Jag skulle önska en vassare Arbetsförmedling som verkligen klarar sitt uppdrag att matcha kompetenser hos personer med funktionsnedsättning med det som arbetsgivare efterfrågar, avslutar Maria Johansson.