Löfven har inte tid för någon halvtidsvila

lofven-off-bild

2016-09-13

- Regeringen har en lång att-göra-lista som måste få plats i regeringsförklaringen idag. Stefan Löfven har inte tid för någon halvtidsvila om ambitionerna när det gäller mänskliga rättigheter utifrån ett funktionshinderperspektiv från 2014 års regeringsförklaring ska bli verklighet.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson inför tisdagens omstart av riksdagens arbete med ny regeringsförklaring av statsminister Stefan Löfven. Men regeringen ligger efter och har åtskilligt kvar att göra jämfört med tidigare löften till väljarna.

- Regeringsförklaringen 2014 gav många förhoppningar, påminner Maria Johansson. Den slog fast att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Den hade också konkreta löften om satsning på jobben, om flexjobb, om rättvisa inom hjälpmedelsområdet och om en breddad diskrimineringslag mot otillgänglighet.

Halva mandatperioden har passerat, regeringen har präglats av kraftlöshet och leveransen av reformer är nära nog noll. Betyget, menar Maria Johansson, blir därför ej godkänt.

- Man skapade höga förväntningar men i stället skulle jag säga att försämringarna av den personliga assistansen och regeringens oacceptabla metod att ställa migrationspolitiken mot rättigheter för personer med funktionsnedsättning får bli en mörk illustration av den första halvan av mandatperioden.

Maria Johansson utgår från att Stefan Löfven inser att förtroendet för regeringen har skadats och förväntar sig att regeringen nu lägger kraft på att ta revansch på sig själv.

- Det är val 2018 och för regeringen handlar det om hundratusentals besvikna väljare som ska övertygas. Det går bara med aktiv politik med verkliga reformer som ökar delaktigheten och förbättrar tillgängligheten, avslutar Maria Johansson.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet