Nya kommentarer från FN-kommittén: Rätt till utbildning och om kvinnor/flickor med funktionsnedsättning

2016-09-09

Nu finns två nya kommentarer från FN-kommittén som arbetar med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning CRPD. De nu publicerade är kommentarer till artikel 24 som berör utbildning och om artikel 6 som tar upp kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har sedan 2014 skrivit fördjupande allmänna kommentarer till hur artiklar i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) ska tolkas. De första två utvecklade konventionens artikel 9 om tillgänglighet och om artikel 12, lika inför lagen. Nu har kommittén lämnat allmänna kommentarer till artikel 24 som berör utbildning och om artikel 6 som tar upp kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.