Lika Unika-stöd till manifestation om FN-konventionen

2016-08-17

Lika Unika ger sitt fulla stöd till Unga Rörelsehindrades manifestation att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning görs till svensk lag. En självklar början är att på samma sätt som regeringen gjort när det gäller Barnkonventionen utreda hur det ska gå till.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till dagens manifestation på Mynttorget. Klockan 13 samlas funktionshinderrörelsen på initiativ av Unga Rörelsehindrade på Mynttorget i Stockholm för att kräva att FN-konventionen CRPD som ska garantera mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir svensk lag.

- Sverige har ratificerat konventionen och de rättigheter som slås fast i den gäller också för Sverige. Men vi måste säkerställa att en kommande lagstiftning verkligen stärker rättigheter, inte blir ett tak för utvecklingen. Därför behövs en utredning om lagstiftning, menar Maria Johansson.

Just nu arbetar regeringen med en kommande funktionshinderspolitik från nästa år. Lika Unika menar att frågan om FN-konventionen som svensk lag måste finnas med i det arbetet.

- Det handlar inte minst om att rättigheterna måste gälla alla och lika över landet. I dag ser vi alltför stora skillnader mellan kommunerna. Där skulle en starkare lagstiftning vara ett viktigt verktyg, säger Maria Johansson.