Lika Unika i Almedalen: Har parterna ett ansvar för jobb till personer med funktionsnedsättning?

2016-06-30

Inbjudan till Lika Unikas seminarium Har parterna ett ansvar för jobb till personer med funktionsnedsättning, i Visby /Almedalen måndagen den 4 juli kl. 15:30 till 16:30.

Utgångspunkten för seminariet är människors vilja att arbeta. Allas kompetenser och förmågor måste tas tillvara. Så är det inte idag. Under seminariet diskuterar företrädare för arbetsmarknadens parter om hinder och framgångsvägar för jobb till personer med funktionsnedsättning utifrån rapporten Se förmågan, framtagen av Arena Idé för Lika Unika.

Seminariedeltagare:
- Rapportförfattaren Jan-Erik Nyberg inleder.
- Moderator: Maria Johansson, Lika Unika.
- I panelen: Li Jansson, Almega, Lars Ilmoni, Företagarna, Petter Skogar, KFO, Mikael Dubois, TCO, Ida Kåhlin, SACO.

Tid: Måndagen den 4 juli kl 15:30 - 16:30.
Plats: Ideella Trädgården. (Ingång från Almedalen)
Välkommen!