Ställ krav på tillgänglighet för partistöd!

2016-06-29

- Det är rimligt att det märks i partiernas kassor om man inte har en fullgod tillgänglighet till sina aktiviteter. Bristande tillgänglighet betyder att man utestänger människor från engagemang och från att få tillgång till sina medborgerliga och demokratiska rättigheter. Därför bör reglerna för partistöd kopplas till krav på tillgänglighet.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till federationens remissvar på förslagen i Demokratiutredningen. I betänkandet framhåller utredningen att det bör övervägas om ytterligare regler bör införas för att förtydliga att medlen ska gå till att vitalisera den lokala demokratin.

- Jag har svårt att se en bättre insats för att vitalisera demokratin. Personer med funktionsnedsättning medverkar i mindre grad än andra i de politiska församlingarna idag. Till en del beror det på brister i tillgängligheten. Ska vi vara en verklig demokrati så förutsätter det att alla kan delta, både genom att rösta på valdagen och att delta i partiernas aktiviteter och möten mellan valen. En annan förutsättning är också att man får en tillgänglig information. Där ser vi många brister idag, framhåller Maria Johansson.

Demokratiutredningen påpekar att det fortfarande brister i tillgänglighet till lokaler för inte minst nämnd- och partimöten och anger att det endast är 57 procent av lokalerna som används för nämndsammanträden som är helt tillgängliga.

- Regeringen bör därför pröva om man kan reglera så att en viss andel av partistödet kopplas till krav på tillgänglighet, exempelvis vad gäller lokaler, information och kommunikation, säger Maria Johansson.

I remissvaret påpekar Lika Unika att Sverige fortfarande har ett demokratiskt underskott exempelvis på grund av otillgängliga vallokaler. Förslag om en ny maktutredning välkomnas där Lika Unika betonar att funktionshinderperspektiven måste finnas med redan i utredningsdirektiven.

Lika Unika vill också se över om det system som FN använder vid granskning av hur länder lever upp till FN-konventioner kan tillämpas inom Sverige. Det ger civilsamhället tydligt mandat och rutiner för påverkan och inflytande, något som Maria Johansson menar är självklart att utveckla i en modern demokrati.