Nödvändig och välkommen översyn av jobbpolitiken - funktionshinderperspektiv måste med redan från början

2016-06-23

- Jag välkomnar en översyn av arbetsmarknadspolitiken och av Arbetsförmedlingens verksamhet. Den här gången måste funktionshinderperspektivet med redan från början. Hela utgångspunkten måste vara allas rätt till arbete och att ta tillvara människors förmågor, inte se begränsningar.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till regeringens beslut om en översyn av arbetsmarknadspolitiken. Utredningen ska redovisa sitt resultat i januari 2019.

- Regeringen betonar att matchningen mellan arbetssökande och kompetenser ska granskas. Där hoppas jag att utredningen lyfter fram konkreta förslag som underlättar för dem som har meriter och kompetenser, har en funktionsnedsättning men som idag har svårt att få ett jobb eller byta jobb av den anledningen, säger Maria Johansson.

Lika Unika påminner om den uppföljning av kommunernas arbete med funktionshinderpolitiken som Myndigheten för delaktighet presenterade i maj månad. Där framkommer att kommunerna överlag får sämre resultat när det gäller arbetsmarknadsfrågor för personer med funktionsnedsättning.

- Jag känner stor oro över att resultaten i kommunuppföljningen inte var bättre och därför välkomnar jag regeringens översyn också på den punkten. Vi behöver göra mycket mer för mångfald och inkludering i arbetslivet. Där måste kommunerna gå före och bli förebilder i att anställa medarbetare med funktionsnedsättning i riktiga jobb, menar Maria Johansson.

I frågan om hur omställningsorganisationerna på arbetsmarknaden ska finnas med i arbetsmarknadspolitiken framhåller Maria Johansson att tanken finns med den rapport, Se förmågan, som Lika Unika presenterade tillsammans med Arena Idé nyligen.

- Det är utmärkt att det finns med i utredningens uppgifter att se hur omställningsorganisationernas kompetenser kan stärka arbetsmarknadspolitiken. I den och i övriga frågor som utredningen ska arbeta med hoppas jag på goda möjligheter att få bidra med våra perspektiv. Det berör många av våra medlemmar och handlar om en fjärdedel av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen, avslutar Maria Johansson.