Lika Unika i New York som regeringsrådgivare på FN-konferens

CRPD 10 ar

2016-06-13

Den 14-16 juni genomför FN sin nionde så kallade statspartskonferens i New York. Lika Unikas ordförande Maria Johansson ingår i den formella svenska delegationen som rådgivare. Med på konferensen är också Lika Unikas federationssekreterare Lotta Sondell.

Statspartskonferensen samlar de 164 länder som har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning(CRPD). Konferensen anordnas löpande för att stämma av hur arbetet går med att förverkliga FN-konventionen. Årets tema för statspartsmötet är FNs nya utvecklingsmål, Agenda 2030, där funktionshinderperspektiven glädjande nog har arbetats in.

Statspartsmötet kommer också i anslutning till avslutningen på torsdag att fira FN-konventionens 10-års-jubileum.