Fortsatt stora tillgänglighetsbrister i statliga myndigheter

2016-06-09

Det är sorgligt att rapporten Så tillgänglig är staten 2016 tvingas redovisa fortsatt stora brister i tillgängligheten. Det krävs nu att politiska ledare och myndighetschefer ökar sitt engagemang och visar ledarskap för tillgänglighet och delaktighet. Då kan vi kanske se märkbart positiva förändringar framöver.

Det säger Maria Johansson, ordförande för Lika Unika, i en kommentar till den uppföljning av det statliga tillgänglighetsarbetet som Myndigheten för delaktighet idag redovisar. I sitt pressmeddelande skriver man:

Resultaten av årets enkät visar att det systematiska tillgänglighetsarbetet har gått bakåt på flera områden i jämförelse med föregående år.

Att ha god tillgänglighet i verksamheten handlar om att alla kan tillgodogöra sig alternativt delta i den, oavsett funktionsförmåga. Något som ska vara självklart i offentlig verksamhet, något som Sverige åtagit sig genom bland annat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Rapporten framhåller att det i ett längre perspektiv finns en positiv utveckling när det gäller myndigheters egna lokaler och vad gäller tillgängligheten på myndigheternas egna webbplatser.

Men på många områden brister det, exempelvis att varannan myndighet inte ställer krav på tillgänglighet i upphandling av varor och tjänster. Färre myndigheter uppnår kriterierna för grundläggande tillgänglighet.

Lika Unika kommer närmare att analysera dagens rapport från Myndigheten för delaktighet. En fråga gäller det som nämns i rapporten om otydligheter om vilket ansvar man har som myndighet för att genomföra funktionshinderpolitiken. Det handlar också om det bristande ansvar som myndigheterna idag tar när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning.

- Myndigheterna har och måste ha hårdare krav på sig än andra att öka tillgängligheten, säger Maria Johansson. Samtidigt måste man också vara föredömen i att anställa personer med funktionsnedsättning i ordinarie verksamhet och utifrån kompetens och meriter. Där måste myndigheterna verkligen bli bättre, avslutar Maria Johansson.