Långt ifrån godkänt betyg för Sveriges kommuner

Maria Johansson ordforande(2)_369

2016-05-18

- Myndighetens analys visar att kommuner lyckas bättre i arbetet med exempelvis skolan om man använder sig av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som styrdokument. Där tror jag att det finns en riktig framgångsfaktor för alla verksamheter i kommunerna. Låt FN-konventionen på allvar påverka politiken!

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till den uppföljning som Myndigheten för delaktighet nu har redovisat om kommunernas arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

- Jag känner stor oro över att arbetsmarknadsfrågorna inte får bättre resultat i kommunuppföljningen. Vi behöver göra mycket mer för mångfald och inkludering i arbetslivet och göra mer mot den diskriminering som idag drabbar många som har en funktionsnedsättning. Där måste kommunerna gå före, se människors förmågor och bli förebilder i att anställa medarbetare med funktionsnedsättning, menar Maria Johansson.

I Myndigheten för delaktighets pressinformation är det främst utbildningsområdet som kommenteras. Kommunerna arbetar bra men kan fortfarande bli bättre, skriver myndigheten. Maria Johansson är inte nöjd med att enbart tre av fyra kommuner tar med funktionshinderperspektivet i sitt kvalitetsarbete och att det dessutom är färre kommuner som gör det i årets redovisning jämfört med förra årets enkäter.

- Här ska det vara 100 procent, inget annat är godkänt, säger Maria Johansson.

Hon påpekar att det är angeläget att myndigheten tar fram en mer noggrann och heltäckande analys av de kommunala redovisningarna, inte minst som underlag för den kommande funktionshinderpolitiken som ska gälla från 2017.

- Där måste Sverige ta kritiken från FN:s granskning våren 2014 på stort allvar: Exempelvis har FN uttryckt kritik mot att svenska byggregler inte efterlevs, något som åligger kommunerna. Mänskliga rättigheter och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förverkligas alltför olika i landet. Där krävs en rejäl uppryckning i många kommuner, avslutar Maria Johansson.

Fakta / Bakgrund

Genomsnitt av 10 högst rankade kommunernas poäng mätt i andel av maxpoäng inom respektive område (av 100 %).

Arbetsmarknad 75,4 %,
Fysisk tillgänglighet 83,8 %,
Idrott 80,4 %,
Kultur 77 %,
Transport 70,7 %,
Utbildning 85,9 %.