Viktig minnesdag men också dag att framhålla människovärdet!

2016-01-27

- Vi minns och hedrar idag offren från ett av historiens värsta illdåd. Men vi låter det också bli en dag då vi markerar mot varje antydan till att den här vedervärdiga människosynen väcks till liv. Det bästa sättet är att vi bygger ett samhälle där alla får plats, där alla kan komma till sin rätt och där omtanken om varandra får styra.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i ett uttalande på Förintelsens minnesdag 27 januari.

- Det är en viktig minnesdag över en oerhörd plågsam och skrämmande händelse i mänsklighetens historia. Men det måste lika mycket vara ett vaket larm som varnar för tecken på att historien riskerar att upprepas. Och framför allt gör vi det till en dag då alla människors lika värde lyfts fram som motkraft mot förtryck, diskriminering, rasism och våld.

Det säger Maria Johansson, ordförande i Lika Unika, idag på den Internationella minnesdagen för Förintelsens offer, en dag som FN utropade år 2005.

För funktionshinderrörelsen är minnet av Förintelsen inte minst kopplat till de fasansfulla försöken att utrota människor med funktionsnedsättning som nazityskland iscensatte.

1939 års Kinderaktion skulle ta ihjäl barn som förklarades icke livsdugliga eller livsovärdiga. Aktion T4 som skedde 1940 till 1941 riktades mot vuxna personer med funktionsnedsättning. Under åren 1939 till 1945 mördades mellan 120 000 och 200 000 människor med olika funktionsnedsättningar av nazisterna.

- Vi minns och hedrar idag offren från ett av historiens värsta illdåd. Men vi låter det också bli en dag då vi markerar mot varje antydan till att den här vedervärdiga människosynen väcks till liv. Det bästa sättet är att vi bygger ett samhälle där alla får plats, där alla kan komma till sin rätt och där omtanken om varandra får styra.

- Bara så kan vi fortsätta bygga en stark och levande demokrati som bygger på respekt för varje människas unika värde. I det samhället är människors lika värde en självklarhet och där talar ingen om människor som belastningar för samhället, avslutar Maria Johansson.