Checklista för fungerande jobbpolitik överlämnad till regeringen

2015-11-23

Ett tydligt mål i regleringsbrev till Arbetsförmedlingen. Offentliga arbetsgivare som föredömen. Avskaffa begreppet "nedsatt arbetsförmåga" och börja se människor som resurser i stället.

Det är tre av tio punkter i den checklista för en fungerande jobbpolitik som funktionshinderrörelsen idag överlämnade till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Det skedde i anslutning till ett möte med regeringens Funktionshinderdelegation.